PS logo noweSpośród wszystkich publicznych uczelni akademickich w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Studia dualne”, Politechnika Śląska otrzymała największe dofinansowanie w Polsce. Łącznie prawie 7,7 mln zł zdobyła uczelnia na realizację pięciu projektów studiów dualnych, w ramach których studenci równolegle będą zdobywać wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie zawodowe podczas staży w przemyśle. Jeden z projektów Politechniki Śląskiej znalazł się również na pierwszym miejscu listy rankingowej konkursu.Dofinansowanie w ramach konkursu „Studia dualne” otrzymały projekty, które będą realizowane na kierunkach:
- mechanika i budowa maszyn na studiach I i II stopnia,
- transport kolejowy na studiach I stopnia, a także
- logistyka oraz inżynieria materiałowa na studiach II stopnia.
Z kolei rrojekt studiów II stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym został najwyżej oceniony spośród wszystkich projektów z polskich uczelni i tym samym znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej konkursu, ex aequo z projektem Akademii Leona Koźmińskiego.

– Bardzo się cieszymy, że udało nam się zdobyć tak wysokie finansowanie na realizację aż pięciu projektów studiów dualnych na Politechnice Śląskiej. Jednym z głównych celów naszej uczelni jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr na potrzeby współczesnego przemysłu. Jako uczelnia techniczna jesteśmy ściśle związani z otoczeniem gospodarczym i przykładamy dużą wagę do tego, aby sprostać oczekiwaniom pracodawców. Dlatego też postanowiliśmy rozwijać ofertę studiów dualnych na Politechnice Śląskiej. Obecnie z powodzeniem kształcimy już dwa roczniki przyszłych inżynierów na tego rodzaju studiach na kierunku mechanika i budowa maszyn, a trzeci rocznik właśnie się rekrutuje. Do tej pory współpracowaliśmy w tym zakresie głównie z firmami z branży automotive, jednak biorąc pod uwagę różnorodność kierunków studiów dualnych, które uzyskały dofinansowanie w konkursie, jestem przekonany, że współpraca zostanie rozszerzona o kolejne obszary nauki i przemysłu – podkreśla rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.

Pomysłodawcą konkursu „Studia dualne” jest NCBR (Narodowego Centrum Badań i Rozwoju), który służy podniesieniu kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym. Jego celem jest dostosowanie programów nauczania do oczekiwań przyszłych pracowników i ich potencjalnych pracodawców. Efektywne łączenie nauki z pracą to główny wyznacznik programowy. Dzięki realizacji programów kształcenia przemiennego, które zakładają jednoczesny udział studentów w zajęciach dydaktycznych na uczelni i zatrudnienie ich w firmie.

W ramach studiów dualnych na Politechnice Śląskiej przyszli inżynierowie spędzają podczas każdego roku akademickiego nawet pół roku na stażach realizowanych z partnerskimi firmami oraz pół roku na uczelni, realizując pełen program kształcenia. Dzięki temu absolwenci tuż po zakończeniu studiów są wysoko wykwalifikowanymi, posiadającymi ogromną wiedzę praktyczną i doświadczenie w pracy w przemyśle inżynierami, niezwykle pożądanymi na współczesnym rynku pracy.

Politechnika Śląska jest pionierską uczelnią w Polsce w zakresie dualnego kształcenia studentów. Pierwsze studia dualne na gliwickiej uczelni ruszyły już dwa lata temu.

Więcej informacji dotyczących konkursu „Studia dualne” znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->