Drugi nabór na studia I stopnia stacjonarne na UE KatowiceUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ogłasza drugi nabór na studia pierwszego stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym, na rok akademicki 2017/2018. Kandydaci mają czas na zarejestrowanie się w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym i dokonanie opłaty rekrutacyjnej do 14 września 2017 roku.


Studia stacjonarne I stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach rozpocznie w tym roku nieco ponad 1700 osób. W pierwszym naborze na studia aplikowało blisko 3300 kandydatów, co daje około 2 kandydatów na jedno miejsce, jednak wyniki nie wszystkich osób były wystarczające.

W drugim naborze, czyli tzw. uzupełniającym, na studia prowadzone w Katowicach i Rybniku Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach przyjmie łącznie jeszcze około 220 osób. Zainteresowani mają czas na zarejestrowanie się w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym (isr.ue.katowice.pl/isr/wybierzrekrutacje) i dokonanie opłaty rekrutacyjnej do 14 września 2017 roku.

Wyniki kwalifikacji na studia stacjonarne I stopnia w drugim naborze zostaną ogłoszone 19 września br. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia będą składać komplet dokumentów 20 i 21 września.

W Katowicach drugi nabór prowadzony jest na kierunkach:
 • Analityka Gospodarcza
 • Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną (o profilu praktycznym)
 • Ekonomia
 • Finanse Menedżerskie
 • Finanse i Rachunkowość
 • Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia,
 • Gospodarka i Zarządzanie Publiczne
 • Gospodarka Przestrzenna
 • Gospodarka Turystyczna
 • Informatyka
 • Informatyka i Ekonometria
 • International Business (studia w j. angielskim, płatne)
 • Logistyka (na Wydziale Ekonomii – tytuł zawodowy inżyniera)
 • Logistyka (na Wydziale Zarządzania)
 • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (na Wydziale Ekonomii oraz na Wydziale Zarządzania)
 • Przedsiębiorczość i Finanse (o profilu praktycznym)
 • Zarządzanie

W Rybniku na zamiejscowym Wydziale Biznesu, Finansów i Administracji chętni mogą aplikować na:
 • Finanse i Rachunkowość (o profilu praktycznym)

Rekrutacja na studia w trybie niestacjonarnym
Ze względu na tegoroczne limity miejsc nie wszyscy, którzy aplikowali, mogli dostać się na swoje upragnione kierunki w trybie stacjonarnym. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest jednak ciągle otwarty na nowych studentów. Uczelnia przygotowała dla nich specjalną ofertę studiów niestacjonarnych, która obejmuje gwarancję stałej ceny przez cały okres studiów, dogodne formy płatności i zniżki oraz brak ponownej opłaty rekrutacyjnej. Uczelnia oferuje możliwość podziału czesnego za semestr na 4 raty miesięczne. Co istotne, student niestacjonarny płaci tylko za miesiące nauki (uczelnia nie pobiera opłat za okres wakacyjny), nie zapłaci także opłaty wpisowej.

Rejestracja kandydatów na studia stacjonarne II stopnia oraz niestacjonarne I i II stopnia trwa do 11 września 2017 r. pod adresem: isr.ue.katowice.pl.
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->